Uncategorized

श्रम मन्त्रालयले सबै स्थानीय निकायका लागि छान्यो रोजगार संयोजक

श्रम मन्त्रालयले सबै स्थानीय निकायका लागि छान्यो रोजगार संयोजक

फागुन १३, २०७५

काठमाडौँ – नेपाल सरकारद्धारा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । यो कार्यक्रम संचालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको र सो केन्द्रमा कामकाज गर्नको लागि ७ सय ५३ जना रोजगार संयोजक करारमा भर्ना गर्ने क्रममा २०७५ माघ ४ गते विज्ञापन भएको थियो ।

यसका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्द्धारा स्वीकृत रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम २०७५ माघ १८ गते सम्म प्राप्त  भएका २३ हजार ९ सय ६८ आवेदनहरू मध्ये २ हजार २ सय ६५ जना उम्मेदवारहरू प्रारम्भिक योग्यताक्रममा छानिएका थिए ।


ADVERTISEMENT


यसरी प्रारम्भिक योग्यताक्रममा छानिएका उम्मेदवारहरुको २०७५ फागुन ११ र १२ गते अन्तिम छनौटका लागि अनलाईन प्रणालीमा आधारित कम्प्युटर सीप परीक्षणको परीक्षा लिईएको थियो । सो परीक्षामा उत्तिर्ण हुन ५० पूर्णाङ्कमा कम्तीमा २५ अंक प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ प्रदेशगत रूपमा रोजगार संयोजकको पदको माग संख्या, आवेदकको संख्या, प्रारम्भिक सूचीमा समावेश संख्या, कम्प्युटर सीप परिक्षणको परीक्षामा सहभागी संख्या र छनौट भएका रोजगार संयोजकहरूको संख्या देहाय बमोजिम रहेको छः

योग्य र सीपयुक्त कर्मचारीलाई शतप्रतिशत निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले भर्ना गर्नको लागि पहिलो पटक पूर्णतः विद्युतीय भर्ना प्रणाली अवलम्बन गरिएको यसरोजगार संयोजकको छनौटका लागि यस मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा लोक सेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरूको प्रतिनिधित्व भएको एउटा पदपूर्ति निर्देशक समितिको गठन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेशगत रूपमा आवेदन माग गरिएकोले सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको संयोजकत्वमा मापदण्ड बमोजिमको प्रदेशगत छनौट समिति समेत गठन गरी छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको थियो ।

अन्तिम छनौटमा परेका उम्मेदवारहरूलाई योग्यताक्रम अनुरूप आफुले रोजेको स्थानीय तहमा काम गर्ने छनौटको अवसर दिई सात दिनभित्र करार सम्झौता गरीतोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी बहन गर्नसम्बन्धित स्थानीय तह (नगरपालिका र गाँउपालिका) मा खटाईने व्यवस्था मिलाईएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरूले शीघ्र यस मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारी गराईएको छ ।

विद्युतीय भर्ना प्रणालीबाट छनौट भएका तथा अन्य प्रतिस्प्रर्धी उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको अंक देखिने गरी विस्तृत जानकारीको विवरण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाईट www.pmep.gov.np उपलब्ध गराईएको छ ।

 

 

 

 

फागुन १३, २०७५ मा प्रकाशितSource link

Back to top button